Open Book
Keyboard
MacBook
Crocus
Blueberries
Light Bulb
Reed
Stacks Image 368
KOPPARTRYCKSPRESSAR - vi bygger som ni önskar -
Vi saluför Koppartryckspressar, Akvatintskåp och Värmehällar.

Vi har levererat pressar i olika format till:
Atelje Larsen, Helsingborg (6st)
Konsthögsskolan, Oslo (3st)
Dan Albert Benviniste, Madrid (2st)
CBS Grafik, Smedstorp (2st)
Konstakademin, Köpenhamn
Konstakademin, Düsseldorf
Konsthögsskolan Valand, Göteborg
H.M. Drottning Sonjas Kunstnerstipend, Svalbard
Grafikhögsskolan, Bergen (3st)
Konsthögsskolan, Malmö
Grafikens Hus, Mariefred
Falu Konstgrafiska Verkstad, Falun
Olav Christopher Jenssen, Berlin
Kjell Nupen, Kristiansand
Niels Borch Jensen. mfl
Vi har både förmedlat och byggt om begagnade pressar
till många konstnärer och verkstäder.

Vi tillverkar endast på beställning.
Ulf Sjöström

Stacks Image 394

KOPPARTRYCKS/HÖGTRYCKSPRESSAR


Koppartrycks/högtryckspress, 1000 x 2000 mm (bäddmått)
Stativet är tillverkat i 50x100 mm RHS-profilbalk. Övre vals 290 mm Ø, undre vals 360 mm Ø, godstjocklek 35 mm. Lagerbockar i massivt järn med sfäriska rullager. Bädden består av järn 20-35 mm tjock, beroende på storlek i 1650 kvalitet. Täckplåt i duralaluminium eller rostfri plåt. Bädden löper på kapslade kullager samt styrd med kullager på sidorna för rätt gång. Trapetsgängade spännskruvar och fjädring av kartong.
Kraften kommer från en bromsad 3-fasmotor på 0.75 kW, som överförs med hjälp av kejda på undre valsen. Under tryckbädden sitter en skyddsplåt fast på stativet. Reglerutrustning: vippbrytare återfjädrande, 2 st gränslägesbrytare, 2 st fotoceller, 2 st nödstopp fotpedal, motorskydd, gränslägesbrytare på kedjeskydd. CE-märkt.
Regleringsutrustning: vippbrytare återfjädrande, 2 st gränslägerbrytare, 2 st fotoceller, 2 st nödstop fotpedal, motorskydd, gränslägesbrytare på kedjeskydd. CE-märkt.
Exempel på storlekar: bäddmått: 500 x 1100 mm, 600 x 1500 mm, 700 x 1600 mm, 800 x 1800 mm,
1000 x 2000 mm, 1200 x 2500 mm, 1500 x 3000 mm.
Ovanvalsen kan om man vill förses med fjädrar så att den blir höj och sänkbar. (Till högtryck).
Då får man även förlänga stativet, så att bädden kan vila på bägge sidor + ytterliggare två fotoceller.

Stacks Image 397

Akvatintskåp

Vi Bygger den storlek ni önskar.
Skåpet är tillverkat i MDF och lackerat med antistatisk färg, detaljer i furu. Ni kan få det manuellt eller med motor. Vid motordrift är skåpet CE-märkt.
Fakta:
Borstar gör så att pulvret virvlar upp från den välvda botten på skåpet. Borstarna sitter på en axel som är lagrad med kullager som sitter på utsidan av skåpet. När man öppnar luckan kan man dra ut gallret som plåten ska ligga på.

Stacks Image 400

Värmehällar 30° -110°C

Värmehällen är uppbyggd av ett rostfritt svep och en rostfri häll. Under hällen sitter en fem millimeters aluminiumskiva fastbultad för att öka stabiliteten i hällen. Aluminiumskivan fungerar också som ett värmemagasin som fördelar värmen jämnt över hela hällen. Elementen sitter fastpressade mot aluminiumplåten med en elementhållare. Värmen styrs av en termostat, en signallampa indikerar när rätt temperatur uppnås. Som extra säkerhet finns ett överhettningsskydd placerat i hällen som löser ut vid 132°