Konstkonsult 
Stacks Image 468
I slutet av 1980-talet och början av 1990-talet arbetade jag som konstkonsult tillsammans med konstintendent Christina Herder anställd av Karlskrona kommun. Vi stod för inköp och placering av verk på Chapmanskolan, kommunhuset, badhuset, Restaurangskolan och Högskolan (Udcom) innan den blev flyttad.
1999 började vi arbeta för Kultur Skåne. Första uppdraget var att ta hand om all utsmyckning på det nya Barnsjukhuset i Lund. Andra uppdraget var att ta hand om Diagnostiskt Center i Malmö (pdf).
Tredje uppdraget var Trelleborgs Lasarett.
Vi hade hand om alla öppna och inbjudna utsmyckningstävlingar, inköp av lös konst samt placering av verken i samtliga tre uppdrag.
Vi har även varit behjälpliga att sätta upp utsmyckningar och placera löskonst på den nya Kvinnokliniken i Malmö. Vi har anlitats av Kultur Skåne att placera ut löskonst på de flesta sjukhus, vårdcentraler, folktandvårdslokaler i Skåne.
(Bilden till höger, en av utsmyckningarna vid Trelleborgs Lasarett. Ulla Viotti: FÖRÄNDERLIG PROFIL - Tegelinstallation).